ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ - ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΤΣΙΑΡΑ ΥΙΟΙ ΑΕ - Λάρ

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΤΣΙΑΡΑ ΥΙΟΙ ΑΕ

Διεύθυνση - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ ΑΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Τ.Κ. - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Τ.Κ.: 40003
Περιοχή - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Περιοχή: Λάρισας Κατηγορία - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Κατηγορία: ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
Τηλέφωνο - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Τηλέφωνο: 2494022983 Fax - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Fax: 2494022980
Κινητό - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Κινητό: - E-mail - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ E-mail: xrdtsiaras@yahoo.com
Υπεύθυνος - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Υπεύθυνος: Κος ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλέφωνο υπεύθυνου - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Ιστοσελίδα:
Μελέτη - Επίβλέψη Συσκευαστηρίου/Ψυγείου φρούτων και λαχανικών της εταιρίας ΤΣΙΑΡΑΣ ΥΙΟΙ Δ ΑΕ ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ....
Επισκέπτες: 42793

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΤΣΙΑΡΑ ΥΙΟΙ ΑΕ

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΤΣΙΑΡΑ ΥΙΟΙ ΑΕ

Μελέτη - Επίβλέψη Συσκευαστηρίου/Ψυγείου φρούτων και λαχανικών της εταιρίας ΤΣΙΑΡΑΣ ΥΙΟΙ Δ ΑΕ ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΤΣΙΑΡΑ ΥΙΟΙ ΑΕ

CAPTCHA Image [ Άλλη φωτογραφία ]